مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر دابودشت شماره۳۰۰/۳۱۰۲۶ ۶/۵/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر دابودشت استاندار محترم و ر


ثبت نام در سایت    ورود به سیستم
اجازه
» » مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر دابودشت


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر دابودشت

رده: + قوانین جدید

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر دابودشت

 

شماره۳۰۰/۳۱۰۲۶ ۶/۵/۱۳۹۲

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر دابودشت

استاندار محترم و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان مازندران

در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۱ طرح جامع ـ تفصیلی شهر دابودشت را که در اجرای بند (۲) از ماده (۳) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ ۲۰/۵/۱۳۹۰ در شورای برنامه ریزی و توسعه استان مازندران به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:

۱ـ کاربری گردشگری بخش شمال غربی، اراضی زراعی و صنعتی ورودی و بخش غربی شهر، اراضی زراعی جنوب شرقی و شمال شرقی در صورت عدم ایجاد حقوق مکتسبه (که مسئولیت بررسی و تصویب آن بر عهده شورای برنامه ریزی و توسعه استان می باشد) از محدوده ی شهر خارج گردد و خط محدوده بر ساخت و ساز موجود منطبق گردد.

۲ـ در بخش شرقی معابر پیشنهادی بصورت تقاطع و میدان حذف و از محدوده شهر خارج گردد. (شمال محور بین شهری)

۳ـ کاربری با عنوان کارگاه درون شهری بخش غربی شهر به صورت مجتمع طراحی گردد و از دسترسی مستقیم به جاده بین شهری جلوگیری گردد.

۴ـ اساس طرح جامع مطابق دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تهیه و ارائه گردد. و آستانه مغایرت های اساسی نیز براساس تبصره یک ماده ۴۴ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه، منطقه ای و ملی و مقررات شهر سازی و معماری کشور مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران نیز تهیه و ارائه گردد.

۵ ـ عناوین کاربری های پیشنهادی مطابق مصوبه مورخ ۱۰/۳/۱۳۸۹ شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری های شهری و تعیین سرانه آنها اصلاح گردد.

۶ ـ نقشه منطقه بندی حریم مطابق بند۸ ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۸ شورای عالی تهیه و ارائه گردد. و مطابق بند۷ مصوبه تفویض اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بررسی و تصویب طرح های جامع شهرهای زیر صد هزار نفر به شورای برنامه ریزی و توسعه استان مصوب ۱۵/۵/۱۳۸۶ شورای عالی شهرسازی و معماری و با رعایت مصوبه مورخ ۱۰/۳/۱۳۸۹ شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری های شهر و تعیین سرانه آن منطبق بر جداول و ضوابط و مقررات پیشنهادی طرح جامع تهیه و ارائه گردد.

مطابق این مصوبه آن دسته از اراضی که در خارج از محدوده و درون حریم شهر قرار دارند در صورت ایجاد حقوق مکتسبه (ناشی از تغییر کاربری و پروانه های ساختمانی صادره دارای مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح استانی) تا زمان تصویب طرح در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، با همان عملکرد (کاربری) در حریم شهر تثبیت و ابقاء می گردد.

این طرح بر اساس جمعیت پیش بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (۱۳۹۸) معادل ۱۲۸۱ نفر در محدوده ای به وسعت ۳۱۵ هکتار شامل کاربری های مورد نیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی ۴ نفر در هکتار) و حریمی به مساحت ۶۱۹ هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان رسیده بود.

ضروری می داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی و شورای برنامه ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه های ذی ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر دابودشت بیش از پیش فراهم گردد.

خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی ربط رسانیده شود.

همچنین دستور فرمایید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح ها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق الذکر، در موعد مقرر (حداکثر ۴۵ روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.

معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

 

در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۱ طرح جامع ـ تفصیلی شهر دابودشت را که در اجرای بند (۲) از ماده (۳) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ ۲۰/۵/۱۳۹۰ در شورای برنامه ریزی و توسعه استان مازندران به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود: ۱ـ کاربری گردشگری بخش شمال غربی، اراضی زراعی و صنعتی ورودی و بخش غربی شهر، اراضی زراعی جنوب شرقی و شمال شرقی در صورت عدم ایجاد حقوق مکتسبه (که مسئولیت بررسی و تصویب آن بر عهده شورای برنامه ریزی و توسعه استان می باشد) از محدوده ی شهر خارج گردد و خط محدوده بر ساخت و ساز موجود منطبق گردد. ۲ـ در بخش شرقی معابر پیشنهادی بصورت تقاطع و میدان حذف و از محدوده شهر خارج گردد. (شمال محور بین شهری) ۳ـ کاربری با عنوان کارگاه درون شهری بخش غربی شهر به صورت مجتمع طراحی گردد و از دسترسی مستقیم به جاده بین شهری جلوگیری گردد. ۴ـ اساس طرح جامع مطابق دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تهیه و ارائه گردد. و آستانه مغایرت های اساسی نیز براساس تبصره یک ماده ۴۴ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه، منطقه ای و ملی و مقررات شهر سازی و معماری کشور مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران نیز تهیه و ارائه گردد. ۵ ـ عناوین کاربری های پیشنهادی مطابق مصوبه مورخ ۱۰/۳/۱۳۸۹ شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری های شهری و تعیین سرانه آنها اصلاح گردد. ۶ ـ نقشه منطقه بندی حریم مطابق بند۸ ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۸ شورای عالی تهیه و ارائه گردد. و مطابق بند۷ مصوبه تفویض اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بررسی و تصویب طرح های جامع شهرهای زیر صد هزار نفر به شورای برنامه ریزی و توسعه استان مصوب ۱۵/۵/۱۳۸۶ شورای عالی شهرسازی و معماری و با رعایت مصوبه مورخ ۱۰/۳/۱۳۸۹ شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری های شهر و تعیین سرانه آن منطبق بر جداول و ضوابط و مقررات پیشنهادی طرح جامع تهیه و ارائه گردد. مطابق این مصوبه آن دسته از اراضی که در خارج از محدوده و درون حریم شهر قرار دارند در صورت ایجاد حقوق مکتسبه (ناشی از تغییر کاربری و پروانه های ساختمانی صادره دارای مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح استانی) تا زمان تصویب طرح در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، با همان عملکرد (کاربری) در حریم شهر تثبیت و ابقاء می گردد. این طرح بر اساس جمعیت پیش بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (۱۳۹۸) معادل ۱۲۸۱ نفر در محدوده ای به وسعت ۳۱۵ هکتار شامل کاربری های مورد نیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی ۴ نفر در هکتار) و حریمی به مساحت ۶۱۹ هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان رسیده بود. ضروری می داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی و شورای برنامه ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه های ذی ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر دابودشت بیش از پیش فراهم گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی ربط رسانیده شود. همچنین دستور فرمایید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح ها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق الذکر، در موعد مقرر (حداکثر ۴۵ روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد. معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

لایک و ارسال این مطلب در فیس بوک
ارسال این مطلب به یک دوست : File engine/modules/imp.send.news/send_news.php not found.
بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

دیدگاه شما
نام شما:
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم):
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
سوال:
دو بعلاوه دو (به عدد)   پاسخ:
اشتراک ایمیل 

شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک دانشنامه و انجمن شده و از بروزسانیها مطلع شوید. لازم به ذکر است ایمیل های ثبت شده به هیچ وجه منتشر نخواهد شد و کاربران میتوانند ایمیل خود را بدون دغدغه و ترس از انتشار ایمیلشان اقدام به اشتراک نمایند

بپرسيد،مشاوره حقوقي آنلاين - مرجع پاسخگويي به سوالات حقوقي ،کيفري،نيروهاي مسلح ، حقوق کار-پرسشهاي حقوقي