آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور


ثبت نام در سایت    ورود به سیستم
اجازه
» » آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور


آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

رده: + قوانین جدید

آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

شماره۲۵۸۳۹/ت۵۰۳۵۴هـ ۱۰/۳/۱۳۹۳
آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
بنیاد شهید و امور ایثارگران ـ کمیته امداد امام خمینی (ره) ـ سازمان اوقاف و امور خیریه
هیأت وزیران در جلسه ۳۱/۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک بنیاد شهید و امور ایثارگران، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و سازمان اوقاف و امور خیریه و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد بند (الف) تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می روند:
الف ـ ایثارگران: مشمولان بند (ک) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ شامل فرزندان و همسران شهدا، جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آنان، آزادگان و فرزندان و همسران آنان.
ب ـ دانشجویان مشمول: دانشجویان شاغل به تحصیل در گروه های چهارگانه زیر:
۱ـ ایثارگران
۲ـ تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور
۳ـ تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)
۴ـ حافظان کل قرآن کریم و قاریان ممتاز کشوری مطابق مصوبه جلسه بیستم مورخ ۴/۸/۱۳۹۲ شورای توسعه فرهنگ قرآنی (موضوع ابلاغیه شماره ۹۲۵۷/۹۲/دش مورخ ۸/۸/۱۳۹۲ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی).
ج ـ دستگاه های اجرایی: بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان اوقاف و امور خیریه (حسب مورد)
د ـ دانشگاه ها و مؤسسات مشمول: دانشگاه های پیام نور، علمی ـ کاربردی، دوره های شبانه، آزاد اسلامی و مراکز آموزشی و پژوهشی غیر دولتی مورد تأیید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
ماده۲ـ تعداد نیمسال های پرداخت شهریه متناسب با آیین نامه های آموزشی در مقاطع تحصیلی به شرح زیر خواهد بود:
الف ـ کاردانی و کارشناسی ناپیوسته چهار نیمسال تحصیلی (دوره های پودمانی علمی ـ کاربردی، پنج نیمسال تحصیلی)
ب ـ کارشناسی پیوسته، هشت نیمسال تحصیلی
ج ـ کارشناسی ارشد پیوسته، دوازده نیمسال تحصیلی
د ـ دکتری حرفه ای، چهارده نیمسال تحصیلی
هـ ـ دکتری پیوسته، چهارده نیمسال تحصیلی
وـ کارشناسی ارشد ناپیوسته، چهار نیمسال تحصیلی
زـ دکتری ph.D و تخصص پزشکی، هشت نیمسال تحصیلی
ح ـ فوق تخصص، پنج نیمسال تحصیلی
تبصره۱ـ در موارد خاص هرگونه تغییر در سقف سنوات پرداخت به تشخیص بالاترین مقام دستگاه های اجرایی است، در غیر این صورت شهریه هر نیمسال تحصیلی اضافی بر عهده دانشجویان مشمول خواهد بود.
تبصره۲ـ برای دوره های پودمانی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی در هر مقطع تحصیلی، دو نیمسال اضافه می شود.
تبصره۳ـ برای مقاطع کارشناسی ناپیوسته دو نیمسال تحصیلی، کارشناسی پیوسته سه نیمسال و کارشناسی ارشد پیوسته دو نیمسال اضافه می شود.
تبصره۴ـ برای رشته های فنی و مهندسی در صورتی که افزایش طول مدت تحصیل ناشی از مشروطی نباشد، یک نیمسال در همه مقاطع اضافه می شود.
ماده۳ـ دانشگاه ها و مؤسسات مشمول موظف به ثبت نام پذیرفته شدگان معرفی شده از سوی دستگاه های اجرایی در هر نیمسال تحصیلی می باشند. دستگاه های اجرایی موظف به پرداخت شهریه تحصیلی در حدود اعتبارات تخصیص یافته و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور نیز موظف است تمهیدات لازم را برای تسویه حساب دانشگاه ها و مؤسسات مشمول در پایان دوره تحصیلی دانشجویان مشمول اتخاذ نماید.
ماده۴ـ هزینه های تحصیلی دانشجویان مشمول هر یک از دستگاه های اجرایی از محل اعتبار ردیف های زیر تأمین و پرداخت می گردد:
الف ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران: ردیف هزینه ای (۱ـ ۱۳۱۶۰۰)
ب ـ سازمان بهزیستی کشور: ردیف هزینه ای (۱ـ ۱۳۱۵۰۰)
ج ـ کمیته امداد امام خمینی (ره): ردیف هزینه ای (۱ـ ۱۲۹۶۰۰)
د ـ سازمان اوقاف و امور خیریه: ردیف هزینه ای (۱ـ ۱۰۹۵۰۰)
تبصره ـ هزینه شهریه دانشجویی همسران شهدا، جانبازان و آزادگان مطابق بند (ب) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور پرداخت می گردد.
ماده ۵ ـ چنانچه ضوابط مندرج در آیین نامه آموزشی دانشگاه در مقاطع تحصیلی توسط دانشجو احراز نگردد و دانشجو مشروط شود، بر اساس تعداد نیمسال های تحصیلی مشروطی و وضعیت آموزشی، پرداخت شهریه مندرج در این ماده با احتساب کسر درصدهای ذیل صورت می پذیرد و دانشجوی مشروطی مابه التفاوت را پرداخت می کند:
الف ـ در صورت یک نیمسال تحصیلی مشروطی شصت درصد از سقف شهریه پرداخت می شود.
ب ـ در صورت دو نیـمسال تحصیلی مـشروطی چهل درصد از سقف شهریه پرداخت می شود.
ج ـ دانشجویانی که سه نیمسال تحصیلی مشروطی متناوب و بیشتر داشته باشند، حایز دریافت تسهیلات شهریه نخواهند شد.
تبصره ـ در صورتی که دانشجو بر اساس آیین نامه آموزشی از مشروطی خارج گردد، صد در صد شهریه تحصیلی پرداخت می گردد.
ماده۶ ـ شهریه پرداختی ایثارگران شاغل به تحصیل در واحدهای بین الملل داخل یا خارج دانشگاه های دولتی و یا غیردولتی، معادل شهریه همان رشته ها و مقاطع مشابه در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی داخل کشور محاسبه و پرداخت می گردد. مابقی شهریه تا تعرفه های مصوب دانشگاه های ذی ربط توسط دانشجو اعم از ایثارگر یا خانواده وی تأمین و پرداخت می گردد.
ماده۷ـ دستگاه های اجرایی موظفند مبالغ شهریه پرداختی به دانشجویان مشمول در هر نیمسال تحصیلی به همراه نام، نام خانوادگی، نام دانشگاه، محل تحصیل، استان و شهرستان محل تحصیل، مقطع تحصیلی، کد ملی دانشجو، کد ایثارگری، کد مددجویی (مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور) و کد حافظان کل قـرآن کریم و قاریان ممـتاز کشوری را در پایان هر نـیمسال تحـصیلی به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارائه نمایند.
ماده۸ ـ دانشجویان مشمول فقط از مزایای یکی از مشمولین بند (ب) ماده (۱) این آیین نامه برای هر مقطع تحصیلی، برخوردار و مبلغ شهریه توسط یکی از دستگاه های اجرایی پرداخت می گردد.
ماده۹ـ مفاد این آیین نامه شامل دانشجویان تبدیل از خارج به داخل در صورت انتقال به دانشگاه دولتی نمی شود.
ماده۱۰ـ مسئولیت حسن اجرای این آیین نامه در هر یک از دستگاه های اجرایی، بر عهده بالاترین مقام اجرایی آن دستگاه می باشد.
معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

لایک و ارسال این مطلب در فیس بوک
ارسال این مطلب به یک دوست : File engine/modules/imp.send.news/send_news.php not found.
بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

دیدگاه شما
نام شما:
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم):
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
سوال:
چهار بعلاوه چهار(به عدد)   پاسخ:
اشتراک ایمیل 

شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک دانشنامه و انجمن شده و از بروزسانیها مطلع شوید. لازم به ذکر است ایمیل های ثبت شده به هیچ وجه منتشر نخواهد شد و کاربران میتوانند ایمیل خود را بدون دغدغه و ترس از انتشار ایمیلشان اقدام به اشتراک نمایند

بپرسيد،مشاوره حقوقي آنلاين - مرجع پاسخگويي به سوالات حقوقي ،کيفري،نيروهاي مسلح ، حقوق کار-پرسشهاي حقوقي