نرم افزار جدید کلیه قوانین و مقررات ، مصوبات ،آرای وحدت رویه ،آیین نامه های،سال 1391 » دانشنامه کامل حقوقی


ثبت نام در سایت    ورود به سیستم
اجازه
» » نرم افزار جدید کلیه قوانین و مقررات ، مصوبات ،آرای وحدت رویه ،آیین نامه های،سال 1391


نرم افزار جدید کلیه قوانین و مقررات ، مصوبات ،آرای وحدت رویه ،آیین نامه های،سال 1391

رده: + قوانین جدید / نرم افزار های نسخه تلفن همراه

نرم افزار موبایل جدید کلیه قوانین و مقررات ، مصوبات ، نظریات ، آرای وحدت رویه ،بخشنامه ها،آیین نامه های،سال 1391

 

یکی از عوامل موفقیت حقوق دانان و وکلا و دانشجویان حقوق و فقه حقوق داشتن اطلاعات به روز و اپدیت شده از قوانین می باشد.که بتوانند از اصلاحیه ها و مصوبات و آرا و حتی نظرات مشورتی در امور حقوقی و پژوهشی خود استفاد کنند.

برای مثال در آزمون های ورودی دانشگاه ها ، و یا کانونهای وکلا و... از قوانین و مواد قانونی اصلاح شده و به روز در سوالات خود استفاده میکنند.! این خود نشانگر اهمیت داشتن اطلاعات از قوانین و مصوبات و آرا حقوقی به روز است.

 

نرم افزار بی نظیر و کامل سال 1391

این نرم افزار بر اساس مرجع تصویب کننده قانون مرتب شده و قوانین در زیر مجموعه هر کدام قرار گرفته است.

به مختصر توضیح درباره نرم افزار بسنده میکنیم و مختصری از قوانین و سپس توضیحات کامل را ذیلاً می آوریم...

مصوبات مجلس شورای اسلامی سال 1391
بخشنامه هاي قوه قضاييه سال 1391
آراي وحدت رويه ديوان عالي کشور سال 1391
آراي وحدت رويه ديوان عدالت اداري سال 1391
مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي سال 1391
و.....


نحوه دریافت :
بعد از واریز مبلغ مورد نظر لینک دانلود نرم افزار برای شما نمایش داده خواهد شد وهمچنین  به ایمیل شما ارسال خواهد شد.http://lawwiki.ir/uploads/posts/1356369788_shetab2.png

 

مصوبات مجلس شورای اسلامی سال 1391:

نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
قانون اصلاح قانون دریایی ایران
قانون اصلاح بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
قانون حمایت از سرمایه گذاری های عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور
قانون اصلاح جزء (۱) بند (۲۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور
قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری
قانون اصلاح بند (د) ماده (۳) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی
قانون الحاق دو تبصره به ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش
قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بردرآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سنگال
قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی در مورد کمک متقابل بین گمرکهای آنها
قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اکوادور
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اتحادیه کومور
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا
قانون موافقتنامه کمک و همکاری متقابل در مورد موضوعات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری گینه بیسائو
قانون اجازه افزایش سرمایه و سهام ایران در بانک بین المللی ترمیم و توسعه (IBRD) و مؤسسه توسعه بین المللی (IDA) از مؤسسه های وابسته به گروه بانک جهانی
قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان
نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
قانون اساسنامه شرکت بین المللی اسلامی تأمین مالی تجاری (وابسته به بانک توسعه اسلامی)
قانون اصلاح مواد (196) و (197) آیین نامه داخلی مجلس
عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان منطقه ای دریای پاک
قانون اصلاحیه ضمیمه سوم و پیوست (1) ضمیمه ششم قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به ضمائم (3)، (4) و (6) کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتیها
قانون اصلاح ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانه ها
قانون اجازه افزایش سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین المللی پول و پذیرش اصلاحیه اساسنامه آن
قانون افشای نقض حقوق بشر توسط آمریکا و انگلیس در جهان امروز
قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین المللی انرژیهای تجدیدپذیر
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه مصوب 1961 میلادی برابر با 1340 هجری شمسی
قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و برنامه اسکان انسانی سازمان ملل متحد جهت تأسیس دفتر زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد برای کاهش بلایا در تهران
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ورود موقت
قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه و تشریفات (پروتکل) الحاقی مربوط بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلوونی
قانون افزایش سرمایه جمهوری اسلامی ایران در صندوق اوپک برای توسعه بین المللی
قانون اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
قانون بودجه سال 1391 کل کشور
قانون حذف نام پست بانک از فهرست شرکتهای مشمول واگذاری قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
قانون موافقتنامه حمل و نقل بین المللی جاده ای کالا و مسافر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان
قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
قانون تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمانهای پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
قانون موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین المللی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران، سلطان نشین عمان، قطر، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان (موافقتنامه عشق آباد)
قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای قانون بودجه سال 1390 کل کشور
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
تکمله و اصلاحات قوانین منسوخ صریح در بازه زمانی22/11/1357ـ 1336 هجری شمسی
فهرست قوانین منسوخ صریح در بازه زمانی 22/11/1357ـ 1336 هجری شمسی
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
فهرست قوانین منسوخ صریح در بازه زمانی 1335 ـ 1285 هجری شمسی
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون بین المللی اتحادیه زنبورداران
قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن بین المللی پارکهای علمی
قانون تعیین حدود مسؤولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی
قانون تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به رسمی و پیمانی
قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بین المللی مخابرات هوانوردی
قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون بین المللی آموزش اولیاء
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم
قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه منطقه ای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه شناسی (ریسکام)
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
قانون اصلاح ماده (۶۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
آیین نامه هیأت مشاورین تدوین، تنقیح و تفسیر قوانین
قانون الحاق یک تبصره به بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
قانون موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه و تشریفات (پروتکل) الحاقی آن
اصلاحیه قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم
قانون تشریفات (پروتکل) اصلاحی موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و برنامه اسکان انسانی سازمان ملل متحد جهت تأسیس دفتر زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد برای کاهش بلایا در تهران
قانون الحاق تشریفات (پروتکل) آمادگی، واکنش و همکاری منطقه ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی الحاقی به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر
نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

  نحوه دریافت :
بعد از واریز مبلغ مورد نظر لینک دانلود نرم افزار برای شما نمایش داده خواهد شد وهمچنین  به ایمیل شما ارسال خواهد شد.http://lawwiki.ir/uploads/posts/1356369788_shetab2.png

بخشنامه هاي قوه قضاييه سال 1391:
آیین نامه اجرایی بند ۸۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور
دستور ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر عدم اقدام منفرد دادگستری ها، ستاد و سازمانهای تابعه قوه قضائیه درخصوص اجرای امضای دیجیتال
اصلاح مواد ۱۷ و ۱۹ آئین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۲۵/۴/۱۳۹۱
حذف بند ج دستورالعمل عفو محکومان عید فطر
بخشنامه شماره 100/19279/9000 ـ 28/5/1391 به رؤسای کل دادگستری استان ها
بخشنامه شماره 100/19020/9000 ـ 25/5/1391 به مراجع قضایی سراسر کشور
موافقت مقام معظم رهبری با عفو یا تخفیف مجازات محکومان واجد شرایط دادگاههای عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح به مناسبت عید سعید فطر
بخشنامه شماره 100/17283/9000 ـ 14/5/1391 به رؤسای کل دادگستری استان ها
بخشنامه شماره 100/16497/9000 ـ 8/5/1391 به رؤسای کل دادگستری استان ها
بخشنامه شماره 100/16492/9000 ـ 8/5/1391 به رؤسای کل دادگستری استان ها
بخشنامه شماره 100/16491/9000 ـ 8/5/1391 به رؤسای کل دادگستری استان ها
بخشنامه شماره 100/16488/9000 ـ 8/5/1391 به رؤسای کل دادگستری استان ها
بخشنامه شماره 100/16485/9000 ـ 8/5/1391 به رؤسای کل دادگستری استان ها
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در مورد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و آیین نامه اجرایی قانون مذکور
اصلاحیه بند ج ماده 18 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مصوب 1378
آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
اصلاحیه ماده چهاردهم نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب 17/7/1310
آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی
دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری
بخشنامه شماره 100/5785/9000 ـ 23/2/1391 به رؤسای کل دادگستری استان ها
اصلاحیه ماده (26) آیین نامه اجرایی اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر

 

آراي وحدت رويه ديوان عدالت اداري سال 1391:
رأی شماره ۵۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع واگذاری کنترل بهداشتی و کیفیتی مواد پروتئینی وارداتی در چارچوب پروتکل سازمانهای بین المللی بازرسی کننده در مبدأ و در چارچوب ضوابط سازمان دامپزشکی به شرکتهای کنترل کیفی کالا در مقصد مغایر قانون است
رأی شماره ۵۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد ۹ و ۱۰ و تبصره های ۲ و ۳ از ماده ۶ آیین نامه اجرایی مواد ۵ و ۳ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی موضوع تصویب نامه شماره ۴۲۰۵۳/۴۳۰۴۰ـ ۲۶/۲/۱۳۸۹ هیأت وزیران و عدم ابطال تبصره ۴ ماده ۶ آیین نامه مذکور
رأی شماره ۵۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره ۴۱ عوارض شهرداری مورد عمل برای سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر اراک در خصوص وضع عوارض بر قراردادهای پیمانکاری
رأی شماره ۵۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (اولاً) در بخشنامه ۱۱۴/۱ـ ۲۴/۲/۱۳۸۶ اداره حقوقی بانک رفاه کارگران
رأی شماره های ۵۳۴ ـ ۵۳۵ ـ ۵۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع فارغ التحصیلان قانون تخصیص سهمیه برای زنان در پذیرش دستیاری رشته های تخصصی مکلف به انجام خدمات قانونی مطابق تعهدنامه در نقاط محروم و نیازمند می باشند
رأی شماره ۵۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع نقض قسمت ب رأی شماره ۵۲۴ ـ ۵۰۵ مورخ ۷/۸/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۵۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۱۷۴ـ۷/۹/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر سنندج مبنی بر تعیین ضوابط تراکم های مجاز ساختمانی
رأی شماره ۵۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۵۲ مستمریهای سازمان تأمـین اجتماعی که بازنشستگی اشخاص را با لحاظ بند ۳ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه به رعایت حداقل شرط سنی مندرج در تبصره های ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مقید کرده است
رأی شماره های ۵۱۵ ـ ۵۱۶ هیأت عـمومی دیوان عدالت اداری با موضـوع ابطال مصوبه شماره ۴۷۵۷۹/ت۳۷۴۰۹هـ ـ ۳۰/۳/۱۳۸۶ هیأت وزیران مبنی بر افزایش حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان ۵/۵ درصد
رأی شماره ۵۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع واگذاری درصدی از اراضی به منظور کسب موافقت شهرداری برای احداث بنا در باغات مغایر شرع و قانون است
رأی شماره های 225 ـ 224 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع الزام به اعمال 3% سهمیه معلولان در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش موضوع بند الف ماده 7 قانون جامع حمایت از معلولان
رأی شماره 226 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم الزام به بازگشت به کار، پس از پایان قرارداد همکاری با دستگاه های اجرایی
رأی شماره 222 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ایام عدم خدمت ناشی از بازخریدی نمی تواند به عنوان خدمت قابل قبول دولتی محسوب شود
رأی شماره 220 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 6741/2ـ 12/11/1383 شورای اسلامی شهر مشهد، مبنی بر تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه و تعاونی های اعتباری و مراکزی که حوزه فعالیت کشوری و غیرمحلی دارند و نقض رأی شماره 113ـ29/2/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره 219 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 138ـ 18/3/1388 شورای اسلامی شهر دزفول مبنی بر تعیین عوارض کسب و پیشه از فعالیت بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه و مراکز پست بانک و مراکزی که فعالیت کشوری و غیرمحلی دارند
رأی شماره 228 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع دعاوی ناشی از عقود و قراردادها و از جمله پیمانهای ارزی که مسایل حقوقی است و جنبه ترافعی دارد، خارج از صلاحیت قانونی دیوان عدالت اداری است
رأی شماره 221 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 7 مورخ 28/10/1383 شورای اسلامی شهر اهواز، تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه که حوزه فعالیت کشوری و غیرمحلی دارند
رأی شماره های 200 ـ 199 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع در صورت ایجاد هرگونه تغییر ریالی در احکام بازنشستگان طرف قراردادن سازمان بازنشستگی یا صندوق بازنشستگی، علاوه بر سازمان متبوع الزامی است
رأی شماره 205 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه انتصاب و ارتقای شغلی افراد به پستهای مدیریت حرفه ای
رأی شماره های 204 ـ 203 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع نحوه احتساب سنوات معلمان حق التدریس در مقطع ابتدایی
رأی شماره ۵۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره بند ۴ دستورالعمل شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰ـ ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
رأی شماره های ۴۸۵ الی ۴۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی موضوع مصوبه شماره ۲۱۲۹۶/ت۳۷۸۹۹ک ـ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ وزرای عضو کمیسیون لوایح و عدم حذف کلمه وصیت از ماده ۱ و عدم حذف عبارت «حریم شهر» از ماده ۴ و عدم ابطال تبصره ۱ ماده ۴ آیین نامه مذکور و حذف عبارت «محل مربوط» از قسمت پایانی ماده ۶ آیین نامه مذکور
رأی شماره ۴۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۲۰۱ـ ۴/۴/۱۳۸۱ شورای اسلامی شهر اهواز
شماره ۴۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۴۹ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن مصوب ۲۹/۳/۱۳۸۱ هیأت وزیران
رأی شماره ۴۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق بند ۴ شیوه نامه تعیین تکلیف و انهدام کالاهای مکشوفه قاچاق دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و البسه دست دوم
رأی شماره های ۴۵۰ـ ۴۴۹ ـ ۴۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۶ تصویب نامه شماره ۲۶۵۱۰/ت۳۹۰۳۹ک ـ ۹/۲/۱۳۸۸ وزیران عضو کمیسیون اقتصاد
رأی شماره ۴۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (ب) ماده (۷) آیین نامه اجرایی ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع مصوبه شماره ۳۱۴۲۶/ت۲۶۹۷۷هـ ـ ۱/۷/۱۳۸۱ هیأت وزیران
رأی شماره ۴۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم تسری حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ به بازنشستگان
رأی شماره های ۴۳۸ ـ ۴۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق مواد ۴۷ و ۴۵، ۴۴ ، ۳۸ الحاقی به آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات موضوع مصوبه شماره ۱۱۹۸۵/ت۴۶۹۵۶هـ ـ ۲۸/۱/۱۳۹۱ هیأت وزیران
رأی شماره های ۳۳۷ الی ۳۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۲۹ صورتجلسه مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۱ کمیسیون طرح تفصیلی ماده ۵ شهر اصفهان و بند ۴۲ صورتجلسه مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۵ کمیسیون ماده ۵ مسکن و شهرسازی شهر اصفهان از تاریخ تصویب صورتجلسه
رأی شماره ۳۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری و تسری ابطال بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ـ۱۲/۴/۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور به زمان صدور بخشنامه
رأی شماره ۳۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۵۴۱۸۲/۱۰/۲۰۰ ـ ۲۸/۶/۱۳۸۸ سرپرست امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر تعیین ملاک پرداخت حق اشعه براساس حقوق و فوق العاده شغل
رأی شماره ۳۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص حقوق و مزایای ایام بلاتکلیفی اشخاص اعاده به خدمت
رأی شماره ۳۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم تسری تغییر عنوان «برنامه دوره کارشناسی رشته آبادانی و توسعه روستاها» به «مهندسی تکنولوژی آبادانی روستا» برای دانشجویانی که جهت دوره کارشناسی رشته آبادانی و توسعه روستاها جذب شده اند
رأی شماره های ۳۱۴ ـ ۳۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع در صورت دادخواست تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی کارکنان شهرداریها نیازی به طرف شکایت قرار دادن وزارت کشور نیست و رعایت ضوابط مصرح در ماده ۱۴ آئین نامه استخدامی کارکنان شهرداری ها الزامی است
رأی شماره ۳۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد تعیین و تطبیق طبقه شغلی دارندگان مدرک فوق دیپلم که در گمرک ایران شاغل می باشند
رأی شماره ۳۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ضوابط و نحوه فعالیت مؤسسه مطالعات و خلاقیت کودک و نوجوان
رأی شماره ۳۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع، مرجع صلاحیتدار در مورد صدور مجوز پروانه تأسیس کارگاههای مستقل دندان سازی
رأی شماره ۳۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع در تعیین اضافه کار باید تفاوت تطبیق که تابعی از حقوق ثابت است مورد لحاظ قرار گیرد
رأی شماره ۲۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد رابطه استخدامی اشخاص مشغول به تحصیل در دبیرستان جهاد سازندگی
رأی شماره ۲۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در مورد تصمیم کارگروه موضوع ماده ۹ تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور
رأی شماره ۲۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه یکصد و شصت و پنجمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان به شماره ۸/۳۳۶۷۶/۸۸ ـ ۲۳/۲/۱۳۸۸
رأی شماره 275 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر قم مورخ 25/6/1387 که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد درخواست تفکیک است
رأی شماره های 265 ـ 266 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 مصوبه شماره 52133/ت29745هـ ـ 22/8/1382 هیأت وزیران در حدی که شرکتهای واگذارشونده را به رعایت مقررات استخدامی قبل از واگذاری در خصوص کارمندانی که به بخش غیردولتی منتقل شده اند و یا می شوند مکلف کرده است
رأی شماره 262 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه 76000559/811 ـ 20/1/1376 مدیر کل شهرسازی و معماری شهرداری تهران به لحاظ اینکه تشخیص فعالیت شغلی پزشکی و صاحبان حرف وابسته به آن در اختیار شهرداری نیست و تعیین مصادیق آن به وسیله مدیرکل شهرسازی و معماری خلاف قانون می باشد
رأی شماره 245 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ضوابط پرداخت کارانه و بهره وری در سازمان تأمین اجتماعی
رأی شماره 247 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بندرعباس در قسمت اخذ عوارض تغییرکاربری از انبارها به تجاری
رأی شماره 223 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی سازمان نهضت سوادآموزی
رأی شماره 218 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم تسری حکم مقرر در ماده 110 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند الف آن به افرادی که همترازی اعضای هیأت علمی موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 را دریافت می کرده و عضو هیأت علمی نبوده اند
رأی شماره 227 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تصویب نامه شماره 61607/ت41506هـ ـ 20/3/1388 هیأت وزیران در قسمت هایی که کلمه (رسمی) را پس از واژه های (کارشناس) و (کارشناسان) حذف کرده است
رأی شماره 207 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع شرایط احراز و نحوه تبدیل پست سازمانی بهیار ماما به ماما
رأی شماره 206 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت حق بیمه ایام طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در ایام قبل از تصویب تبصره 3 الحاقی به ماده 11 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 1379
رأی شماره 184 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اصلاح عبارتی رأی شماره 941ـ6/9/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره 183 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 93ـ 27/3/1380
رأی شماره 152 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 319053/366/102/24/443 ـ 5/12/1387
رأی شماره های 139ـ 138 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه 168692/ت36959هـ ـ 16/12/1385 هیأت وزیران
رأی شماره 146 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیف 3 ذیل بند 2 بخشنامه شماره 22985/6/38ـ 17/5/1388 معاون پشتیبان و توسعه منابع انسانی استانداری خراسان رضوی مبنی بر احراز تکفل فرزند توسط مادر با حکم دادگاه جهت بهره مندی از کمک هزینه عائله مندی و اولاد
رأی شماره 142 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اشتغال مجدد اشخاص بازخرید شده در وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها ممنوع است
رأی شماره 128 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ابطال بند 2 بخشنامه شماره 34088/17/200 ـ 10/4/1388
رأی شماره های 110 الی 115 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع خواسته حق فوق العاده جذب کارکنان شرکت ایران تایر
رأی شماره 118 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم پرداخت فوق العاده مأموریت خارج از کشور به افرادی که بدون تحقق شرایط مذکور در ماده 11 قانون استخدام کشوری و آیین نامه مأموریت خارج از کشور و منحصراً به تبع همسر خود در خارج از کشور اشتغال دارند
رأی شماره 117 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع امتیازات حاصل از اقدامات غیرقانونی، حق مکتسبه ای برای دارندگان آن امتیازات خاص نخواهد کرد تا امکان ترتب آثار قانونی داشته باشد
رأی شماره 107 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع استفاده تجاری از قسمتهایی از ملک که در پروانه ساختمانی کاربری غیرتجاری دارد تخلف محسوب و قابل رسیدگی در کمیسیون ماده صد و حسب مورد مستوجب تعیین جریمه یا تخریب خواهد بود
رأی شماره 103ـ 104 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ایام تدریس به عنوان سرباز معلمی قابل احتساب به عنوان سابقه معلمی حق التدریس نیست
رأی شماره 102 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص با عدم اجرای طرح دولتی در مهلت مقرر 5 ساله، موجبی برای ابطال طرح مصوب وجود ندارد
رأی شماره 95 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم اعتبار کافی نافی حق مسلم مستخدم نیست
رأی شماره 71 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 2726/700/3142ـ 15/7/1388 پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که اعمال نظارت قضایی بر ضابطان را منوط به هماهنگی با سلسله مراتب فرماندهی کرده است
رأی شماره 72 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع از رأی شماره 239 و 240ـ 17/3/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری الزام قوه قضائیه به استخدام پیمانی اشخاص واجد شرایط (قبولی در آزمون استخدامی سال 1383 قوه قضائیه) استنباط می شود و دلالتی بر استخدام رسمی ندارد
رأی شماره 67 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد، اعتراض مراجع نظارتی نافی وظیفه شهرداری نسبت به صدور پروانه ساختمانی برای دارندگان حقوق مالکانه نخواهد بود
رأی شماره 65 ـ 66 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان شهرداری، تنها در صورت طی مراحل مذکور در آئین نامه استخدامی کارکنان شهرداری ها مصوب 1381 امکان پذیر می باشد
رأی شماره 64 ـ 63 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد نحوه احتساب تجربه آموزشی جهت تقلیل ساعت کار در آموزش و پرورش
رأی شماره 59 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع لزوم احتساب مدت خدمت تمام وقت در وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و حقوق وظیفه به عنوان سابقه خدمت دولتی
رأی شماره 39 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صدور حکم بازنشستگی برای کارکنان شهرداری بعد از تصویب قانون استخدام کشوری و مطابق ماده 85 آیین نامه استخدامی شهرداریها مصوب 1358 و برخورداری از سنوات ارفاقی وجاهت قانونی ندارد
رأی شماره 40 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبدیل وضعیت از کارگری به کارمندی کارکنان شهرداری در صورت برگزاری آزمون و مسابقه مجاز است
رأی شماره 38 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم احتساب سابقه سرباز معلمی به عنوان معلم حق التدریس
رأی شماره 22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد همترازی تحصیلات غیررسمی مستخدمان سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی
رأی شماره 34 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اجرای ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری و در خصوص فوق العاده خاص مصرح در ماده واحده قانون فوق العاده خاص کارمندان سازمان های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران مصوب 4/2/1390
رأی شماره 29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع الزام وزارت آموزش و پرورش به پرداخت 75% هزینه های درمانی مستخدمان دولت که در مأموریت خارج از کشور به سر می برند
رأی شماره 28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع واجدین شرایط مقرر در بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20/1/1368 از تاریخ تصویب قانون و با اشتغال به کار با اشعه، مستحق دریافت فوق العاده کار با اشعه تا 50 درصد حقوق و مزایا خواهند بود
رأی شماره 24ـ 25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع الزام آموزش و پرورش به اختصاص 3% سهمیه استخدامی معلمان در سال 1389 به معلولین واجد شرایط
رأی شماره 21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ابلاغیه های شماره 3056ـ 12/3/1387 و 6011 ـ 18/11/1377 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با موضوع کسر ساعت کار جانبازان به عنوان مرخصی استحقاقی قابل ذخیره نیست
رأی شماره 20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع، لغو حکم بازنشستگی بدون تقاضا و تمایل به بازنشستگی قبل از پایان خدمت
رأی شماره 19 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعتبار مفاد رأی شماره 282 در مورد نحوه محاسبه و وصول حق بیمه افرادی که کارفرمای آنان به تکلیف مقرر قانونی در ماده 39 قانون تأمین اجتماعی عمل نکرده است
رأی شماره 7 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع محدود کردن برخورداری از بیمه بیکاری به مدت 5 ماه برای کارگران اخراجی شرکت ورق کاران خارج از حدود اختیارات شورای تأمین شهرستان تبریز می باشد
رأی شماره 5 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تصمیم شورای معادن مبنی بر سلب صلاحیت بهره بردار معدن
رأی شماره 4 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 9 مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود و بندهای چهارگانه آن مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم در قبال وجه و یا قسمتی از زمین به نحو رایگان

 

 

آراي وحدت رويه ديوان عالي کشور سال 1391:

رأی وحدت رویه شماره 725 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد قابلیت تجدیدنظر آرائی که دادگاههای عمومی در مقام رسیدگی به اعتراض معترض ثالث صادر کرده اند
رأی وحدت رویه شماره 724 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع نحوه تغییرکاربری اراضی زراعی و باغ ها برای سکونت صاحبان زمین

 

 

مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي سال 1391:
الحاق یک بند جدید به ماده ۱ مصوبه تشکیل ستاد توسعه زیست فناوری (مصوب جلسه ۷۰۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی)
الحاق یک عضو جدید به اعضای حقوقی ایرانی شورای سیاستگذاری جایزه علمی ـ فناوری پیامبر اعظم (ص)
مصوبه «اصلاح بند (ی) ماده ۱۲ و ماده ۲۱ اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی»
مصوبه «ترکیب و وظایف و اختیارات هیأت امنای استانی دانشگاه آزاد اسلامی»
مصوبه «سند راهبردی کشور در امور نخبگان»
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه بناب
تغییرات اعمال شده در تقویم رسمی کشور برای سال ۱۳۹۲ هجری شمسی
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه ولایت ایرانشهر
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه کاشان
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه صنعتی سیرجان
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان
مصوبه «ضوابط شمول تحصیل رایگان در دانشگاه ها برای حافظان کل قرآن کریم»
انتخاب 4 عضو حقیقی هیأت امنای بنیاد سعدی
عضویت رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در شورای فرهنگ عمومی
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی البرز
انتخاب رئیس شورای تخصصی حوزوی
تکمیل ترکیب و انتخاب اعضای جدید شورای اسلامی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی
امکان ادامه تحصیل دارندگان مدال طلای المپیادهای بین المللی ریاضی، فیزیک و کامپیوتر در رشته های گروه پزشکی و دارندگان مدال طلای المپیادهای ادبی در رشته های گروه علوم انسانی و گروه هنر
اختصاص سهمیه پذیرش دانشجو در شهرستان بشاگرد و بخش سندرک استان هرمزگان
تکمیل عنوان دانشگاه شهید مدنی
الحاق یک تبصره به بند (د) ماده 5 آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه هاو مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (مصوب جلسه 684 مورخ 12/10/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
اصلاح شق الف بند 2 ماده 4 آیین نامه احراز استعدادهای برتر و نخبگی (مصوب جلسه 589 مورخ 14/6/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

 

 

این مجموعه ارزشمند به قیمت ناچیزی در اختیار حقوقدانان و دانشجویان ، وکلا ، قضات و کلیه قانون دوستان عزیز قرار میگیرد.


نحوه دریافت :
بعد از واریز مبلغ مورد نظر لینک دانلود نرم افزار برای شما نمایش داده خواهد شد وهمچنین  به ایمیل شما ارسال خواهد شد.

 

 

فقط 2000 تومان

http://lawwiki.ir/uploads/posts/1356369788_shetab2.png

لایک و ارسال این مطلب در فیس بوک
ارسال این مطلب به یک دوست : File engine/modules/imp.send.news/send_news.php not found.
بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
اشتراک ایمیل 

شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک دانشنامه و انجمن شده و از بروزسانیها مطلع شوید. لازم به ذکر است ایمیل های ثبت شده به هیچ وجه منتشر نخواهد شد و کاربران میتوانند ایمیل خود را بدون دغدغه و ترس از انتشار ایمیلشان اقدام به اشتراک نمایند

بپرسيد،مشاوره حقوقي آنلاين - مرجع پاسخگويي به سوالات حقوقي ،کيفري،نيروهاي مسلح ، حقوق کار-پرسشهاي حقوقي