صفحه اصلي > + کتب حقوق / + مجموعه نرم افزار ها / نرم افزار های نسخه کامپیوتر / دانلود کتابهای Pdf حقوقی > دانلود کتاب (الگوهاى رفتارى امام على عليه السلام ) جلد هشتم -امام على (ع ) و امور قضايي

دانلود کتاب (الگوهاى رفتارى امام على عليه السلام ) جلد هشتم -امام على (ع ) و امور قضايي


24 اسفند 1391. نويسنده: admin


(الگوهاى رفتارى امام على عليه السلام ) جلد هشتم -امام على (ع ) و امور قضايي

مؤلف : محمد دشتي
 
 
فهرست عنوان کتاب
سرآغاز
اوّل - الگوهاى رفتارى و عنصر زمان و مكان
دوّم - اقسام الگوهاى رفتارى
ضرورت ها
1- اگرهاى داورى
2 - ضرورت شناخت انسان ها
3 - ضرورت قضا و داورى
4 - ويژگى هاى قضائى امام على عليه السلام
5 - قاطعيّت در اجراى احكام قضائى
6 - توجّه به ارزش و صفات قاضى
7 - استقلال قاضى
امام (عليه السلام ) و مسائل قضائى
عدالت رفتارى قاضى
1 - عزل قاضى بد اخلاق
2 - رعايت عدالت نسبت به طرفين ادّعا
كاربرد علم روان شناسى در قضاوت
1 - استفاده از روانشناسى در قضاوت

2 - دعواى عبد و مولا
3 - جداكردن شاهدان
جايگاه عفو در قضاوت
1 - عفو دزدى كه قرآن مى دانست
2 - عفو زن زناكار
3 - جوان آلوده اى عفو گرديد
4 - شرابخوارى كه عفو شد
5 - متوقّف كردن حد زناكار
6 - عفو و نرمش
آفات قضاء
1 - بد اخلاقى
2 - رشوه خوارى
3 - امتياز ندادن به يكى از طرفين دعوا
قاطعيت در اجراى قانون
1 - اجراى حدّ نسبت به دوست
2 - برخورد با دخترِ خود
3 - برخورد با برادر
4 - برخورد با پسر عمو
5 - تازيانه زدن بر استاندار خليفه سوم
6 - محكوم كردن خليفه
روش برخورد با قاضى
1 - تنبيه قاضى با عزل چند روزه
2 - عزل قاضى بد اخلاق - آفات قضاء ، شماره 1
شرايط و صفات قاضى
1 - قضاوت در نوجوانى
2 - حلّ مشكلات قضائى جامعه
3 - لياقت هاى قضائى
4 - والاترين قاضى
5 - قضاوت در مجلس پيامبر6
6 - قضاوت در يمن
حل مشكلات قضايى
1 - آزمايش كَر بودن
2 - آزمايش كردن بويايى و گويايى
3 - ضعف بينايى
4 - ضعف بينايى هر دو چشم
5 - نقص زبان
6 - سوگند دادن ظالم
7 - قصاص چشم (كور كردن با آيينه )
8 - وزن زنجير
9 - تدبير
10 - سوگند مشكل
11 - مشكل وزن كردن دَرب خانه
12 - تشخيص نقص در تنفّس
13 - حيوان تُخم گذار و بچّه زا
14 - نقش پيرى پدر در فرزند
15 - مبارزه عقل و جنون
16 - تاءثير آفتاب در بدن
17 - انتخاب زن شيرده
18 - معيار زيبايى
19 - نقش چهل روز
20 - راه حلّ مشكلات فرزند دو سر
نقش قرآن در قضاوت
1 - قرآن و دوران شيرخوارگى
2 - حكم ازدواج مادر زن
3 - رد گواهى يهود و پذيرش گواهى نصارى
4 - قضاوت در موردحجرالا سود
5 - معناى (( حين )) در قرآن
6 - حكم ديه علقه
نوآورى ها در قضاوت
1 - جدائى افكندن ميان متّهمان ، در يكى از قضاوت هاى امام على عليه السلام
2 - قضاوت در نزاع دسته جمعى
3 - دو نوزاد به هم چسبيده
4 - نجات يك دوشيزه
5 - اعدام عروس
6 - حُكم سه نفر مُجرم
7 - تا چوبه دار
8 - كشف يك توطئه
9 - راز جنازه اى در محراب
10 - فردى كردن مجازات
11 - قضاوت نسبت به فرزندى سفيدپوست
12 - جلوگيرى از دو دفعه قصاص
13 - نوآورى ها
كاربرد علوم در قضاوت
1 - رفع تهمت از دخترى يتيم
2 - زنى كه بچّه اى شش ماهه به دنياآورد.
3 - امانت دو مرد
4 - دو رفيق و هشت قرص نان
5 - سه شريك و هفده شتر
رهنمودهاى كيفرى
زندان و شلاق
1 - مجازات نيروهاى اطّلاعاتى متخلّف
2 - زندانى كردن استاندار خائن
3 - زندانى كردن فرماندار
4 - شلاّق زدن وليد
اجراى انواع كيفرهاى اسلامى
نمونه هايى چند از مجازاتهاى امام على (عليه السلام )
مجازات مرد زناكار
مجازات زن زناكار
قطع دست غلام سياه
حكم جَعل مُهر
مجازات كَفَن دزد
حبس با شكنجه
دو رويّه مختلف
برخورد با اسيران شامى
شيوه هاى صحيح كيفر دادن
1 - روش صحيح كيفر دادن
2 - كيفر و هدايت
3 - فردى كردن مجازات (يك عمل و پنج حكم )
در چشمه سار نهج البلاغه
افشاى قضاوت دوغين
2 - شناسائى قاضى جاهل
3 - ضرورت وجود سيستم قضائى

 

 برای باز شدن نرم افزار نیاز به هیچ برنامه خاصی ندارید و فایل خود اجرا میباشد. حتماً باید به اینترنت وصل باشید تا کتاب باز شود.بعد میتوانید اینترنت خود را قطع کنید.

قضاوت, برخورد, ضرورت, مشكلات, قضائى, السلام, رفتارى, الگوهاى, قاضى, سوگند, طرفين, زندانى, آزمايش, استاندار, گواهى, معناى, نصارى, پذيرش, علقه,نوآورى

 


بازگشت