صفحه اصلي > + خبرها و رویدادهای حقوقی > 7 اسفند روز وکیل مدافع بر تمامی مدافعان حق و عدالت مبارک باد

7 اسفند روز وکیل مدافع بر تمامی مدافعان حق و عدالت مبارک باد


6 اسفند 1393. نويسنده: admin

خدایا تو بر پیدا و نهان خلق آگاهی حیلتی کن تا مکر بد خواهان استقلال وکیل  به خودشان باز گردد

7 اسفند روز وکیل مدافع بر تمامی مدافعان حق و عدالت مبارک باد


بازگشت