سوالات و کلید آزمون سال 1391 » دانشنامه کامل حقوقی


ثبت نام در سایت    ورود به سیستم
اجازه


سوالات و کلید آزمون سال 1391

رده: + آزمون های حقوقی / آزمون های کانون وکلا

باسمه تعالی

گزینه صحیح در پاسخها باحروف درشت تر( فونت درشت) مشخص شده است

 

حقوق مدنی

۱ – آقای «الف» (زوج) ضمن عقد نکاح و در دفترچه ازدواج به خانم «ب» (زوجه) وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داده است که چنانچه بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند، زوجه می‌تواند پس از اخذ مجوز از دادگاه و انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید. در خصوص نحوه اعمال در طلاق زوجه کدام عبارت صحیح است؟

۱ ) تنها هنگامی که ازدواج دوم زوج بدون اجازه دادگاه باشد، شرط فوق قابل اعمال است.

۲ ) چنانچه ازدواج دوم زوج با اجازه دادگاه و به دلیل عدم تمکین زن بوده باشد، شرط فوق قابل اعمال نیست.
۳ ) در هر حال چنانچه ازدواج دوم زوج با اجازه دادگاه بوده باشد، شرط فوق قابل اعمال نیست.
۴ ) با عنایت به این که شرط فوق نوعی شرط نتیجه است، به محض ازدواج دوم زوج بدون رضایت زوجه، این شرط محقق می‌شود و زوجه وکیل بلاعزل زوج
در طلاق خواهد شد و می‌تواند برای طلاق به دادگاه مراجعه کند.

۲ – قرارداد اجاره‌ای در سال ۱۳۷۹ در بنگاه معاملات املاک تنظیم شده و به امضای موجر و مستاجر رسیده است، اما ذیل قرارداد توسط دو نفر شاهد گواهی نشده است. قرارداد یاد شده از لحاظ حقوقی چه وضعیتی دارد؟

۱ ) غیر قابل استناد است.
۲ ) تابع قانون روابط مالک و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ خواهد بود.
۳ ) در محاکم پذیرفته نخواهد شد.

۴ ) صحیح و تابع قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی است. 

۳ – زن و مردی با یکدیگر نامزد شده‌اند. مرد در دوران نامزدی یک حلقه انگشتر به زن هدیه می‌دهد، اما انگشتر مزبور در دست زن تلف می‌شود. متعاقب آن بر اثر فوت مرد نامزدی به هم می‌خورد. در خصوص امکان مطالبه قیمت انگشتر از سوی وراث مرد کدام عبارت صحیح است؟

۱ ) وراث مرد حق رجوع به قیمت آن را خواهند داشت.
۲ ) تنها در صورتی که تلف آن در نتیجه حوادث قهری باشد، وراث مرد حق رجوع به قیمت را ندارند.

۳ ) در هیچ صورت وراث مرد حق رجوع به قیمت انگشتر را ندارند. 

۴ ) چنانچه تلف انگشتر به دلیل تقصیر زن بوده باشد، وراث مرد حق رجوع به قیمت انگشتر را خواهند داشت.

۴ – خیار شرط مختص کدام دسته از عقود است؟

۱ ) در تمام عقود، غیر از عقود جایز، امکان درج خیار شرط وجود دارد.
۲ ) خیار شرط جزو قواعد عمومی معاملات است و در تمام عقود راه دارد.
۳ ) خیار شرط مختص عقود لازم است و در تمام این عقود امکان درج خیار شرط وجود دارد.

۴ ) در تمام عقود، غیر از عقود جایز و پاره‌ای از عقود لازم، امکان درج خیار شرط وجود دارد. 

۵ – ملاک و معیار تشخیص عقد بیع و معاوضه چیست؟

۱ ) بر خلاف بیع، در معاوضه برابری ارزش دو عوض لازم است.

۲ ) ملاک و معیار تشخیص بیع از معاوضه، قصد مشترک طرفین است. 
۳ ) بیع مبادله کالا با پول است، ولی معاوضه مبادله کالا با کالا است.
۴ ) در بیع مبیع باید عین باشد، اما در معاوضه هر دو عوض باید عین باشد.

۶ – شخص «الف» از بانک مبلغی وام دریافت می‌کند و برای تضمین بازپرداخت وام، تمامی شش دانگ مغازه ملکی خود را در رهن بانک (مرتهن) قرار می‌دهد. بانک پس از قبض مورد رهن مجدداً آن را برای استفاده در اختیار شخص «الف» قرار می‌دهد، در خصوص تصرفات شخص الف (راهن) در عین مرهونه کدام عبارت صحیح است؟

۱ ) انتقال سرقفلی مال مرهون منافی حق مرتهن است. 
۲ ) هرگونه تصرف مادی راهن در مال مرهون منافی حق بانک (مرتهن) است.
۳ ) تنها تصرفات ناقل ملکیت منافی حق مرتهن (بانک) است.
۴ ) با عنایت به این که تصرف راهن در مال مرهون مسبوق به اذن بانک (مرتهن) است، انتقال سرقفلی مال مرهون منافی حق مرتهن نیست.

۷ – آقای «الف» با وجود اطلاع از علائم راهنمایی و رانندگی منصوب شده در سواره رو، شتابان و با کمال سهل‌انگاری از غیر محل خط‌کشی شده مخصوص عابران عبور می‌کند. آقای «ب» که در آن مسیر در حال رانندگی با خودروی سواری است و بیمه‌نامه شخص ثالث دارد، با رعایت کامل قوانین و مقررات و بدون این که هیچ‌گونه تقصیری مرتکب شده باشد و حتی قادر به جلوگیری از تصادف باشد با آقای «الف» برخورد می‌کند و در نتیجه آقای «الف» مصدوم می‌شود. در این حادثه چه شخص مسوول پرداخت خسارات بدنی وارد شده به آقای «الف» است؟

۱ ) بیمه‌گر مسوولیت در حدود تعهدات موضوع بیمه‌نامه مکلف به جبران خسارت آقای «الف» است. 
۲ ) با توجه به تقصیر آقای «الف»، بیمه‌گر مسوولیت تنها مکلف به پرداخت پنجاه درصد از خسارات وارد شده به آقای «الف» است و مابقی با توجه به ماده
۲۶۵ قانون مجازات اسلامی به دلیل تقصیر خود وی قابل جبران نیست.

۳ ) با توجه به تقصیر آقای «الف» موضوع مشمول قاعده اقدام خواهد بود و هیچ شخص در مقابل او مسوول جبران خسارت نیست.

۴ ) با عنایت به این که آقای «ب» مرتکب هیچ تقصیری نشده است، در نتیجه بیمه‌گر وی نیز در این زمینه تکلیفی به پرداخت خسارت ندارد و خسارات
بدنی آقای «الف» از محل صندوق تامین خسارت‌های بدنی موضوع قانون بیمه اجباری سال ۱۳۸۷ (در حدود تعهدات آن صندوق) جبران خواهد شد.

۸ – خانم «الف» منزل مسکونی خود را به برادرش (آقای ب) صلح می‌کند و در مقابل، برادر وی تعهد می‌کند که به مدت ۱۰ سال، هر ماه مبلغ دو میلیون تومان به عنوان نفقه به خانم «الف» پرداخت کند. ۵ سال بعد، آقای «ب» به دلیل اعسار نمی‌تواند مبلغ مورد تعهد را به خانم «ب» بپردازد، در این صورت عقد صلح چه وضعیتی پیدا می‌کند؟

۱ ) عقد صلح منفسخ می‌شود.
۲ ) اعسار آقای «ب» تاثیری در عقد مصلح ندارد.
۳ ) عقد صلح به حکم قانون قابل فسخ است.

۴ ) اعسار آقای «ب» تاثیری در عقد صلح ندارد، مگر این که شرط خیار شده باشد که در این صورت عقد صلح قابل فسخ است. 

۹ – تفاوت عقد اجاره با عقدی که به موجب آن شخصی حق انتفاع از مالی را به دست می‌آورد چیست؟

۱ ) عقد اجاره لازم است، ولی عقدی که بر اساس آن حق انتفاع ایجاد شده جایز است.

۲ ) مستاجر اصولاً طبق قانون مدنی می‌تواند عین مستاجره را به دیگری اجاره دهد، اما صاحب حق انتفاع نمی‌تواند مال موضوع حق انتفاع را به دیگری اجاره دهد. 
۳ ) در اجاره، مستاجر اصولاً می‌تواند عین مستاجره را به دیگری واگذار کند، اما در حق انتفاع، منتفع نمی‌تواند حق انتفاع را به دیگری منتقل نماید.
۴ ) انتقال عین مستاجره از طرف مالک موجب بطلان اجاره نمی‌شود، ولی در حق انتفاع انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب از بین رفتن حق انتفاع
می‌شود، مگر این که حق انتفاع مدت نداشته باشد.

۱۰ – کدام عبارت صحیح است؟

۱ ) مضطر مسوولیت مدنی دارد. 
۲ ) بعد از اصلاح ماده ۹۴۶ قانون مدنی در سال ۱۳۸۷، زوج و زوجه از لحاظ شرایط ارث بردن برابر شده‌اند.
۳ ) وصیت برای یکی از ورثه منوط به تنفیذ سایر وراث است.
۴ ) در حقوق ایران در حقوق تجارت مسوولیت اصولاً تضامنی است، مگر این که خلاف آن شرط شود، اما در حقوق مدنی مسوولیت تضامنی وجود ندراد، مگر
این که در ضمن قرارداد شرط شده باشد.

۱۱ – در خصوص مسوولیت مدنی کودک غیر ممیز کدام عبارت صحیح نیست؟

۱ ) کودک غیر ممیز در قبال ضرر و زیان ناشی از جرم مسوولیت مدنی دارد.

۲ ) چنانچه خسارات ناشی از فعل کودک غیرممیز منحصراً به دلیل تقصیر سرپرست کودک در نگهداری او باشد، خود کودک در هیچ فرضی تکلیفی به
پرداخت خسارت ندارد. 

۳ ) کودک غیرممیز در قبال خسارات بدنی که به دیگران وارد می‌کند تا میزان دیه مسوولیت مدنی ندارد.
۴ ) چنانچه خسارات ناشی از فعل کودک غیرممیز منحصراً به دلیل تقصیر سرپرست کودک در نگهداری او وارد شده باشد و سرپرست به دلیل عدم تمکن
مالی توانایی پرداخت بخشی از خسارات زیان دیده را نداشته باشد، مابقی خسارت از اموال خود کودک پرداخت می‌شود.

۱۲ – خانم «الف» که یک ایرانی غیرشیعه است و ۱۷ سال سن دارد، طبق مقررات مذهب خودش در زمینه امور مالی و غیر مالی رشید محسوب می‌شود. آیا نامبرده می‌تواند آپارتمانی را که در مالکیت دارد بفروشد؟

۱ ) موضوع تابع مقررات عام قانون مدنی است.

۲ ) چنانچه خانم «الف» از دادگاه حکم رشد بگیرد معامله آپارتمان صحیح است، در غیر این صورت معامله غیر نافذ محسوب می‌شود.

۳ ) با توجه به این که اهلیت جزو احوال شخصیه است، چنانچه خانم «الف» طبق مقررات مذهب خود برای معامله کردن رشید شناخته شود، انجام معامله
توسط او صحیح است، در غیر این صورت معامله غیرنافذ محسوب می‌شود.

۴ ) موارد ۱ و ۲ صحیح است. 

۱۳ – شخص «الف» مبلغی به شخص «ب» بدهکار است. طلبکار (شخص ب)، بدهکار (شخص الف) را برای پرداخت بدهی تحت فشار قرار داده است. در این قضیه، چنانچه شخص «ج» حاضر شود در مقابل طلبکار متعهد به پرداخت بدهی بدهکار گردد، در این صورت رضایت چه شخصی (یا اشخاصی) ضروری است؟

۱ ) رضایت طلبکار (شخص ب) ضروری است. 
۲ ) رضایت هیچ کدام از بدهکار (شخص الف) و طلبکار (شخص ب) لازم نیست.
۳ ) رضایت بدهکار (شخص الف) ضروری است.
۴ ) هم رضایت بدهکار (شخص الف) و هم رضایت طلبکار (شخص ب) ضروری است.

۱۴ – قتل مورث توسط وارث، در کدام مورد جزو موانع ارث است؟

۱ ) قتل عمدی فرزند توسط پدر
۲ ) سقط عمدی و غیر قانونی حملی که مرتکب جرم از وی ارث می‌برد.
۳ ) قتل عمدی مورث غیر مسلمان توسط وارث مسلمان.

۴ ) هر سه مورد صحیح است. 

۱۵ – موجبات متعددی که شخص ممکن است به جهت تمام آن موجبات ارث ببرد، کدام است؟

۱ ) جمع شدن دو موجب نسبی
۲ ) جمع شدن دو موجب سببی
۳ ) جمع شدن دو موجب سببی و نسبی

۴ ) موارد ۱ و ۳ صحیح است. 

۱۶ – شخص «الف» به شخص «ب» وکالت می‌دهد تا زمین متعلق به او را بفروشد. چند روز بعد به شخص «ج» وکالت می‌دهد تا همان زمین را وقف کند، در این صورت وکالت او چه وضعیتی پیدا می‌کند؟

۱ ) منفسخ می‌شود. 
۲ ) وکالت دوم تاثیری در وکالت اول ندارد.
۳ ) وکالت دوم اعتبار ندارد.
۴ ) هر کدام از دو وکیل زودتر اقدام به بیع یا وقف نماید عمل او نافذ است، هر چند که از وکالت دیگری مطلع باشند.

۱۷ – شخص «الف» بابت باختن در گروبندی مبلغ ۱۰ میلیون تومان به شخص «ب» پرداخت کرده است، آیا شخص «الف» می‌تواند از دادگاه تقاضای استرداد این مبلغ را بنماید؟

۱ ) موضوع بستگی به علم یا جهل شخص «ب» نسبت به حکم ماده ۶۵۴ قانون مدنی دارد.

۲ ) شخص «الف» می‌تواند تقاضای استرداد مبلغ پرداخت شده را بنماید و شخص «ب» مکلف به استرداد آن است. 
۳ ) موضوع بستگی به عمل یا جهل شخص «الف» نسبت به حکم ماده ۶۵۴ قانون مدنی دارد.
۴ ) با توجه به این که قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجع به آن مسموع نیست، دعوای استرداد این مبلغ پذیرفته نمی‌شود.

۱۸ – با عنایت به مواد قانون مدنی در خصوص عقد هبه، کدام مورد صحیح است؟

۱ ) هبه دین صحیح است. 
۲ ) هبه در مواردی ایفاع است.
۳ ) هبه منفعت باطل است.
۴ ) در هبه زوج به زوجه، واهب نمی‌تواند از هبه رجوع کند.

۱۹ – وصیتی که طبق مقررات فصل ششم قانون امور حسبی (مواد ۲۷۶ تا ۲۲۹) مصوب ۱۳۱۹ واقع نشده باشد، چه حکمی دارد؟

۱ ) از درجه اعتبار ساقط است.

۲ ) نسبت به سهم وراثی که به صحت آن اقرار نمایند، نافذ است و نسبت به سایرین فاقد اعتبار است. 
۳ ) تنها هنگامی اعتبار دارد که تمامی ورثه به صحت آن اقرار نمایند.
۴ ) چنانچه وصیت عهدی باشد نافذ است، در غیر این صورت هنگامی اعتبار دارد که تمامی ورثه به صحت آن اقرار نمایند.

۲۰ – شخصی یک راس گاو را به دیگری می‌فروشد، یک روز پس از معامله و تسلیم مبیع، گاو در دست خریدار تلف می‌شود، در این صورت خسارات ناشی از تلف گاو را چه کسی باید متحمل شود؟

۱ ) خسارات ناشی از تلف بر عهده خریدار است.

۲ ) خسارات ناشی از تلف بر عهده فروشنده است. 
۳ ) خریدار می‌تواند معامله را فسخ کند، در غیر این صورت تلف بر عهده اوست.
۴ ) تنها اگر مبیع بر اثر تعدی و تفریط فروشنده تلف شده باشد، خسارت بر عهده او قرار می‌گیرد.

آیین دادرسی مدنی

۲۱ – اگر خواندگان دعوا محصور و بیش از سی نفر باشند، خواهان مکلف است مشخصات ……….

۱ ) همه‌ی خواندگان را در دادخواست قید کند، و دادخواست باید به همه خواندگان ابلاغ شود. 
۲ ) همه‌ی خواندگان را در دادخواست قید کند ولی دادخواست به معارض اصلی که خواهان مشخص کرده ابلاغ و مراتب یک نوبت آگهی می‌شود.
۳ ) همه‌ی خواندگان را در دادخواست قید کند ولی مراتب یک نوبت در روزنامه‌ی کثیرالانتشار آگهی می‌شود.
۴ ) خوانده یا خواندگان اصلی را قید کند و مراتب یک نوبت در روزنامه‌ی کثیرالانتشار آگهی می‌شود.

۲۲ – چنانچه دادگاه تجدیدنظر، در رسیدگی تجدیدنظر تشخیص دهد که سمت دادخواست دهنده‌ی نخستین محرز نیست باید ……….

۱ ) رای تجدیدنظر خواسته را فسخ و قرار رد دعوای نخستین را صادر نماید. 
۲ ) رای تجدیدنظر خواسته را فسخ و پرونده را برای صدور رای شایسته به دادگاه نخستین برگرداند.
۳ ) رای تجدیدنظر خواسته را فسخ و خواهان دعوا را محکوم به بی‌حقی نماید.
۴ ) پرونده را به دفتر دادگاه تجدیدنظر برگرداند تا به دادخواست دهنده‌ی نخستین اظهار رفع نقص نماید.

۲۳ – چنانچه حکمی قطعی از دادگاه صادر شود و شخص ثالثی به آن اعتراض نماید و به تشخیص دادگاه، جبران خسارات ناشی از اجرای حکم مقدور نباشد، آنگاه:

۱ ) حکم اجرا می‌شود اما محکوم‌له مکلف به جبران خسارت می‌شود.
۲ ) دادگاه دستور لازم را برای جلوگیری از ورود خسارت به شخص ثالث صادر می‌نماید.
۳ ) دادگاه با صدور دستور موقت اجرای حکم را معلق می‌نماید به شرط آن که رئیس حوزه‌ی قضایی با آن موافقت نماید.

۴ ) دادگاه، به درخواست شخص ثالث و با گرفتن تامین متناسب، قرار تاخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می‌نماید. 

۲۴ – چنانچه دارنده‌ی چک برای مطالبه‌ی وجه آن علیه صادر کننده اقامه‌ی دعوا نماید و خوانده سند را اصیل نداند در این صورت خوانده ………..

۱ ) تنها می‌تواند ادعای جعل نماید و بار اثبات اصالت سند به عهده‌ی خواهان است.
۲ ) می‌تواند ادعای جعل نماید و یا اصالت سند را انکار نماید و در هر حال بار اثبات اصالت سند به عهده‌ی خواهان است.
۳ ) تنهای می‌تواند اصالت سند را انکار نماید و بار اثبات اصالت سند به عهده‌ی خواهان است.

۴ ) می‌تواند ادعای جعل نماید که بار اثبات جعلیت به عهده‌ی خوانده است. و یا اصالت سند را انکار نماید که بار اثبات اصالت به عهده‌ی خواهان است. 

۲۵ – دعوای ابطال دستور اجرای سند رسمی در صلاحیت ………. است.

۱ ) هیئت نظارت استان
۲ ) شورای عالی ثبت

۳ ) دادگاه محل صدور دستور اجرا
۴ ) دادگاه محل اقامت متعهد سند

۲۶ – چنانچه شخصی ملک خود را برای مدت دو سال به فرمانداری شهری اجاره دهد اما مستاجر پس از پایان مدت اجاره، به دستور وزیر کشور، از تخلیه ملک خودداری نماید، مالک، برای تخلیه ملک باید به ………. مراجعه نماید.

۱ ) دیوان عدالت اداری
۲ ) شورای حل اختلاف محل اقامت خوانده

۳ ) دادگاه عمومی محل وقوع ملک
۴ ) شورای حل اختلاف مستقر در دیوان عدالت اداری

۲۷ – دعوایی به خواسته‌ی اثبات نسب اقامه می‌شود و شخصی به عنوان ثالث وارد دعوا می‌شود و محکوم می‌گردد. حکم محکومیت در دادگاه تجدیدنظر استان استوار می‌شود، در این صورت یا علی‌القاعده شخص ثالث می‌تواند نسبت به این حکم ………. نماید.

۱ ) تنها فرجام خواهی

۲ ) فرجام خواهی و اعاده‌ی دادرسی
۳ ) تنها اعاده‌ی دادرسی
۴ ) اعتراض ثالث و فرجام خواهی

۲۸ – چنانچه صدور قرار کارشناسی به درخواست خواهان باشد دستمزد کارشناس ………. و اگر توزیع (تودیع ) ننماید دادگاه باید ………. نماید.
۱ ) به عهده‌ی خواهان – قرار توقیف دادرسی صادر

۲ ) به عهده‌ی خواهان – کارشناسی را از عداد دلایل خارج
۳ ) به عهده‌ی خواهان – قرار ابطال دادخواست صادر
۴ ) بالسویه به عهده‌ی طرفین – قرار توقیف دادرسی صادر

۲۹ – چنانچه خواهان در اولین جلسه‌ی دادرسی درخواست تامین خواسته نماید و خوانده در همین جلسه نسبت به مستند دعوا ادعای جعل نماید صدور قرار تامین خواسته، پیش از روشن شدن جعلیت یا اصالت سند ………. و اجرای قرار تامین خواسته تا آن زمان ……….

۱ ) مجاز – مجاز است. 
۲ ) مجاز – ممنوع است.
۳ ) ممنوع – مجاز است.
۴ ) مجاز – بستگی به نظر دادگاه دارد.

۳۰ – حذف و نمره سوال بین سایر پرسش ها تقسیم شد.

۳۱ – چنانچه در پی «ایراد تامین دعوای واهی» خواهان تامینی را که دادگاه تعیین نموده در مهلت مقرر ندهد دادگاه، به درخواست خوانده، باید ……….

۱ ) قرار رد دادخواست صادر نماید که قطعی است.
۲ ) قرار رد دادخواست صادر نماید که می‌تواند تنها قابل تجدیدنظر باشد.
۳ ) حکم بر بطلان دعوا صادر نماید که می‌تواند تنها قابل تجدیدنظر باشد.

۴ ) قرار رد دادخواست صادر نماید که می‌تواند قابل تجدیدنظر و اعتراض ثالث باشد. 

۳۲ – چنانچه دعوایی غیر مالی در دادگاه عمومی مطرح شود و خوانده در جلسه‌ی دادرسی حاضر نشود و لایحه ندهد و وکیل نیز معرفی ننماید و محکوم شود این حکم نسبت به خوانده ……….

۱ ) در هر حال حضوری است.
۲ ) غیابی است مگر اخطاریه به خوانده ابلاغ قانونی شده باشد.

۳ ) غیابی است مگر اخطاریه به خوانده ابلاغ واقعی شده باشد. 
۴ ) غیابی است مگر اخطاریه و حکم به خوانده ابلاغ واقعی شده باشد.

۳۳ – چنانچه موضوع دعوا عین معین باشد و در اجرای قرار تامین خواسته توقیف شده باشد و حکم به استرداد آن نیز صادر شده باشد خواهان نسبت به این مال، در برابر بستانکاران ………. و محکوم به محول (مشمول) مستثنیات دین ……….

۱ ) حق تقدم دارد – می‌باشد.
۲ ) حق تقدم ندارد – می‌باشد.
۳ ) حق تقدم دارد به شرط آن که خوانده تاجر ورشکسته نباشد – نمی‌باشد.

۴ ) حق تقدم دارد اگر چه خوانده تاجر بوده و ورشکسته شده باشد – نمی‌باشد. 

۳۴ – دعوایی اقامه می‌شود و دادگاه عمومی، به علت عدم توجه دعوا به خوانده، حکم بر بطلان دعوا صادر می‌نماید، چنانچه از این رای تجدیدنظرخواهی شود، دادگاه تجدیدنظر باید رای را ……….

۱ ) قرار تلقی و آن را فسخ نماید.
۲ ) در هر حال فسخ و خود رسیدگی نماید.
۳ ) قرار تلقی رای را استوار نماید.

۴ ) قرار تلقی و حسب مورد آن را فسخ یا استوار نماید. 

۳۵ – چنانچه خوانده دعوا شرکت خصوصی باشد و در نشانی تعیین شده در دادخواست شناخته نشود ……….

۱ ) مفاد دادخواست یک نوبت در روزنامه‌ی رسمی آگهی شود.
۲ ) مفاد دادخواست یک نوبت در روزنامه‌ی رسمی منتشر می‌شود.
۳ ) دادخواست باید به آخرین محل سکونت مدیر شرکت ابلاغ شود.

۴ ) دادخواست باید به آخرین محلی که به اداره‌ی ثبت شرکت‌ها معرفی شده ابلاغ شود. 

۳۶ – چنانچه در جریان رسیدگی به دعوایی که در دادگاه عمومی اقامه شده به موجب قانون بعدی، مرجع دیگری ذاتاً صالح شود دادگاه عمومی باید ……….

۱ ) در هر حال به رسیدگی ادامه دهد.
۲ ) به رسیدگی ادامه دهد مگر در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
۳ ) در هر حال قرار عدم صلاحیت صادر نماید.

۴ ) قرار عدم صلاحیت صادر نماید مگر در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. 

۳۷ – چنانچه خواسته‌ی دعوا مطالبه‌ی یکصد تن گندم باشد که یکصد میلیون ریال تقویم شده باشد و به موجب قراردادی که در کرمانشاه منعقد شده باید در تهران تحویل شود، خواهان می‌تواند دعوا را تنها در دادگاه عمومی ………. اقامه نماید.
۱ ) کرمانشاه یا تهران
۲ ) کرمانشاه یا محل اقامت خوانده
۳ ) تهران یا محل اقامت خوانده

۴ ) کرمانشاه، تهران یا محل اقامت خوانده

۳۸ – چنانچه مالک باغی در تصرفات مالک منزل مسکونی مجاور اخلال جزیی ایجاد نموده باشد بی‌آنکه در منزل مسکونی تصرف کرده باشد عمل مالک باغ ………. است، ……….

۱ ) مزاحمت – مگر منزل مسکونی سند مالکیت داشته باشد.

۲ ) مزاحمت – حتی اگر منزل مسکونی سند مالکیت نداشته باشد. 
۳ ) در هر حال ممانعت از حق – .
۴ ) ممانعت از حق – حتی اگر منزل مسکونی سند مالکیت داشته باشد.

۳۹ – درخواست صدور دستور موقت در دعوای متقابل ………. است و در دعوای جلب ثالث اصلی ……….

۱ ) مجاز – مجاز
۲ ) ممنوع – مجاز
۳ ) مجاز – ممنوع
۴ ) ممنوع – ممنوع

۴۰ – چنانچه طرفین قرارداد برای رسیدگی به اختلاف احتمالی شخص معینی را به دادرسی (داوری )انتخاب نمایند که به طور مطلق از دادرسی (داوری) ممنوع است، در صورت بروز اختلاف ناشی از قرارداد بین طرفین، دعوا ……….

۱ ) در صلاحیت داور است.
۲ ) در صلاحیت داور است به شرط آن که به صلاحیت داور ایراد نشود.

۳ ) در صلاحیت دادگاه است. 
۴ ) در صلاحیت دادگاه است به شرط آن که به صلاحیت دادگاه ایراد نشود.

حقوق تجارت

۴۱ – اصولاً حق‌العمل‌کار در برابر طرف معامله مسوول اجرای تعهد آمر ………. در برابر آمر مسوول اجرای تعهدات طرف معامله ………. .

۱ ) نیست اما – است
۲ ) است همچنانکه – است

۳ ) است اما – نیست 
۴ ) نیست همچنانکه – نیست

۴۲ – انتخاب اولین مدیران شرکت سهامی ……….. .

۱ ) در مجمع عمومی موسس صورت می‌پذیرد
۲ ) خاص لزوماً در مجمع عمومی موسس صورت می‌پذیرد

۳ ) خاص ممکن است در مجمع عمومی موسس صورت پذیرد 
۴ ) عام باید در صورتجلسه‌ای قید و به امضاء کلیه سهامدارن برسد

۴۳ – در شرکت سهامی خاص، نصاب جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده عبارت است از:

۱ ) حضور دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند. 
۲ ) حضور دارندگان بیش از نصف سرمایه شرکت.
۳ ) حضور بیش از نصف دارندگان سهامی که حق رای دارند.
۴ ) نصف به علاوه یک سهامداران شرکت.

۴۴ – طبق مقررات فعلی، مجمع عمومی عادی شرکت سهامی باید ……….، برای رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل تشکیل شود.

۱ ) ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ پایان سال مالی شرکت
۲ ) ظرف مدت سه ماه از تاریخ پایان سال مالی شرکت
۳ ) ظرف مدت ده ماه از تاریخ پایان سال مالی شرکت
۴ ) در هر موقعی که در اساسنامه پیش‌بینی شده که ممکن است ۵ ماه یا بیشتر از پایان سال مالی شرکت باشد.

۴۵ – شرکت سهامی خاص می‌تواند ………. شرکت، سهام ممتاز ترتیب دهد.

۱ ) با تصویب کلیه سهامداران
۲ ) با تصویب بیش از نصف سهامداران
۳ ) فقط با تصویب مجمع عمومی
۴ ) با تصویب دارندگان بیش از نصف سهام

۴۶ – تاجر ورشکسته به عنوان مدیر عامل یک شرکت سهامی خاص انتخاب شده است. در این حالت، تصمیمات وی ………. معتبر است.

۱ ) فقط در مقابل اشخاص ثالث

۲ ) در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث
۳ ) فقط در مقابل صاحبان سهام
۴ ) فقط در مقابل هیات مدیره همان شرکت

۴۷ – در صورتی که شرکت سهامی ورشکست شود، مدیرانی که ورشکستگی شرکت معلول تخلف آنان است، ………. مسوول پرداخت باقیمانده دیون شرکت هستند.

۱ ) منفرداً
۲ ) منفرداً یا مشترکاً
۳ ) متضامناً

۴ ) منفرداً یا متضامناً

۴۸ – شرکت سهامی خاص می‌تواند با تصویب مجمع عمومی ………. و رعایت سایر شرایط مربوط، به شرکت سهامی عام تبدیل شود.

۱ ) فوق‌العاده
۲ ) فوق‌العاده یا مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده
۳ ) عادی به طور فوق‌العاده
۴ ) فوق‌العاده که لزوماً با حضور تمام سهامداران تشکیل شود

۴۹ – در شرکت با مسوولیت محدود،تعداد آرای هر شریک، ………. است که در شرکت دارد ……….
۱ ) به تعداد سهمی – و اساسنامه نمی‌تواند خلاف آن را مقرر کند.
۲ ) به نسبت سهمی – و اساسنامه نمی‌تواند خلاف آن را مقررکند.
۳ ) به تعداد سهامی – مگر در اساسنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

۴ ) به نسبت سهمی – مگر در اساسنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد. 

۵۰ – در طول تصفیه شرکت سهامی ورشکسته، نقل و انتقال سهام ………. است.

۱ ) مجاز
۲ ) ممنوع اما صحیح
۳ ) ممنوع و باطل
۴ ) فقط بین خود سهامداران مجاز

۵۱ – در تصفیه ارادی شرکت سهامی عام ………..

۱ ) طلبکاران شرکت و سهامداران بر یکدیگر تقدمی ندارند.
۲ ) فقط سهامداران ممتاز نسبت به طلبکاران شرکت دارای حق تقدم هستند.

۳ ) طلبکاران شرکت نسبت به سهامداران، دارای حق تقدم هستند. 
۴ ) طلبکاران شرکت و سهامداران به اندازه مبلغ اسمی سهم بر یکدیگر تقدمی ندارند.

۵۲ – شخص «الف» سهم‌الشرکه خود در یک شرکت نسبی را به شخص «ب» منتقل می‌نماید. در این صورت نسبت به مطالباتی که اشخاص ثالث قبل از نقل و انتقال سهم‌الشرکه از شرکت داشته‌اند ………..

۱ ) «الف» و «ب» مسوولیتی ندارند.

۲ ) فقط «ب» با سایر شرکا متناسباً مسوول است. 
۳ ) فقط «الف» با سایر شرکا متناسباً مسوول است.
۴ ) «الف» و «ب» متضامناً به نسبت سهم‌الشرکه موضوع انتقال مسوول هستند.

۵۳ – مقنن دارنده چک را از تودیع خسارات احتمالی برای صدور قرار تامین خواسته معاف نموده است، زیرا ………. است.

۱ ) چک سندی رسمی
۲ ) چک درحکم اسناد رسمی لازم‌الاجرا
۳ ) بدهکاری صادر کننده چک مسلم

۴ ) احتمال بدهکار بودن صادر کننده چک زیاد

۵۴ – در مورد اثر توقیف شدن موجودی حساب جاری یا بسته بودن آن هنگام صدورچک، کدام عبارت صحیح است؟
۱ ) موجب سلب عنوان چک از سند می‌شود.

۲ ) موجب سلب عنوان چک از سند نمی‌گردد. 
۳ ) فقط بسته بودن حساب، موجب سلب عنوان چک از سند می‌شود.
۴ ) فقط توقیف شدن موجودی، موجب سلب عنوان چک از سند می‌گردد.

۵۵ – شخص «الف» چکی را در وجه شخص «ب» یا به حواله کرد او صادر نموده و «ب» نیز آن را در وجه شخص «ج» ظهرنویسی می‌نماید. در این صورت ایراد «الف» مبنی بر بدهکار نبودن به «ب» و وقوع اشتباه در صدور چک در صورتی در برابر «ج» قابل استناد است که «ج» ……….

۱ ) از وقوع اشتباه مطلقاً آگاه نباشد.
۲ ) پس از دارنده شدن به هر نحو از وقوع اشتباه آگاه شده باشد.

۳ ) هنگام دارنده شدن از وقوع اشتباه آگاه بوده است.        

۴ ) از وقوع اشتباه فقط به وسیله «الف» و هنگام دارنده شدن آگاه بوده باشد.

۵۶ – سفته صادره از سوی شرکت «الف» پنج ماه پس از سررسید واخواست می‌گردد. در این صورت به لحاظ فاصله پنج ماهه میان صدور و ارائه ……….

۱ ) هیچ یک از مسوولین سفته بری‌الذمه نمی‌شوند.
۲ ) فقط ظهرنویسان و نمایندگان شرکت صادرکننده بری‌الذمه می‌شوند.

۳ ) فقط ظهرنویسان و ضامنین آنها بری‌الذمه می‌شوند. 
۴ ) ظهرنویسان و ضامنین آنها و ضامنین صادرکننده بری‌الذمه می‌شوند.

۵۷ – در مورد برائت ذمه شخص حقیقی ورشکسته، کدام عبارت صحیح است؟

۱ ) حکم اعاده اعتبار موجب برائت ذمه از مانده دیون است.
۲ ) ختم عملیات تصفیه امور ورشکسته موجب برائت ذمه از مانده دیون نیست.
۳ ) فقط حکم اعاده اعتبار حقی موجب برائت ذمه از مانده دیون است.

۴ ) ختم عملیات تصفیه یا حکم اعاده اعتبار موجب برائت ذمه از مانده دیون نیست. 

۵۸ – کدام عبارت صحیح است ؟

۱ ) شرکت‌های تضامنی تاجر هستند و مشمول مقررات ورشکستگی نیز هستند. 
۲ ) شرکت‌های تضامنی تاجر نیستند و از شمول مقررات ورشکستگی نیز خارج هستند.
۳ ) شرکت‌های تضامنی تاجر هستند اما از شمول مقررات ورشکستگی خارج هستند.
۴ ) شرکت‌های تضامنی، تاجر نیستند اما شرکت‌های تضامنی که موضوع آنها تجاری است، مشمول مقررات ورشکستگی هستند.

۵۹ – با صدور حکم ورشکستگی ………. ورشکسته حال می‌شود.

۱ ) فقط دیون

۲ ) فقط مطالبات تجارتی
۳ ) مطالبات و دیون
۴ ) مطالبات تجارتی و دیون

۶۰ – در مورد ترتیب تقسیم اموال ورشکسته، کدام مورد صحیح است ؟

۱ ) اول هزینه‌های ورشکستگی و ممتازها، دوم غرما

۲ ) اول هزینه‌های ورشکستگی، دوم ممتازها، سوم غرما
۳ ) اول ممتازها، دوم غرما، سوم هزینه‌های ورشکستگی
۴ ) اول ممتازها، دوم هزینه‌های ورشکستگی، سوم غرما

اصول استنباط حقوق اسلامی

۶۱ – با توجه به ماده ۸۴۲ قانون مدنی که می‌گوید: «ممکن است مالی را که هنوز موجود نشده است وصیت نمود.» کدام عبارت درباره قیاس «تملیک رایگان مال آینده» به «وصیت به مالی که هنوز موجود نشده» غلط است؟

۱ ) قیاس مزبور، قیاس منصوص‌العله نیست.
۲ ) چنین قیاسی، مصداق قیاس به مقیس علیه استثنایی بوده و درست نمی‌باشد.
۳ ) در این قیاس، دلالت تنبیه و ایماء، وجود ندارد.

۴ ) با توجه به مجانی بودن وصیت و استفاده از وحدت ملاک حکم مذکور، تملیک رایگان مال آینده هم درست است. 

۶۲ – ماده ۸۸۲ قانون مدنی می‌گوید: «بعد از لعان، زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی‌برند.» از اینکه قانون‌گذار، حکم قانونی «ارث نبردن زن و شوهر» را در این ماده به موضوع لعان ربط داده است. فهمیده می‌شود که علت این حکم، لعان است. این امر مصداق ………. می‌باشد.

۱ ) دلالت اقتضاء
۲ ) دلالت اشاره
۳ ) منطوق صریح

۴ ) دلالت تنبه و ایماء

۶۳ – ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م «تمکّن مدیون» را شرط تحقق التزام به تادیه خسارت قرار داده است. اگر در پاسخ به این سوال که: «منظور از «تمکن» تمکن مالی ست یا تمکن مادی و معنوی دیگر را نیز شامل می‌شود؟» گفته شود: قانونگذار با آوردن واژه «تمکن» به همه‌ی این موارد توجه داشته، کدام مورد صادق خواهد بود؟

۱ ) عموم
۲ ) تقیید
۳ ) اطلاق

۴ ) عموم مستفاد از اطلاق

۶۴ – برابر ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی، توافق بر دریافت مبلغی زائد بر مبلغ پرداختی، ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود اگر با نپرداختن دین در موعد مقرر در نتیجه تقصیر بدهکار و از باب تسبیب، ضرری بر طلبکار وارد شده و این مبلغ را که مشارالیه از باب تاخیر تادیه از مدیون اخذ می‌کند مصداق «مازاد بر بدهی» و «ربا» ندانیم، این موضوع نمونه‌ای از ………. است.

۱ ) خروج تخصیصی یا حکمی
۲ ) خروج تخصصی نه موضوعی

۳ ) خروج تخصصی یا موضوعی
۴ ) خروج تخصیصی یا موضوعی

۶۵ – برابر ماده ۶۰۱ قانون مدنی: «هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است، تقسیم باطل می‌شود.» این ماده بیانگر ………. است.

۱ ) واجب اصلی
۲ ) واجب تخییری

۳ ) حکم وضعی

۴ ) حکم تکلیفی

۶۶ – برابر ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع: «افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته ………. با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است.» مطابق ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی در هر جا که میان شرکاء، غایب یا محجوری باشد تقسیم باید در دادگاه انجام پذیرد. راجع به نسبت بین ماده ۳۱۳ ق.ا.ح و حکم ماده اول قانون افراز و فروش املاک از جهت تقسیم املاک مشمول این قانون، کدام عبارت غلط است؟

۱ ) خاص و مخصص آن است.
۲ ) خاص است ولی ناسخ آن نیست.
۳ ) قاعده الجمع مهما امکن اولی من الطرح، قابل اعمال است.

۴ ) قاعده الجمع مهما امکن اولی من الطرح قابل اعمال نیست. 

۶۷ – ماده ۵۶۱ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «جعاله عبارت است از التزام شخصی به اداء اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیرمعین.» اگر کسی در اجرای این ماده، برای یافتن اتومبیل گمشده خود با تعیین اجرت، اعلان عمومی کند، موضوع مصداق عام ………. است.

۱ ) بدلی
۲ ) مجموعی
۳ ) افرادی
۴ ) استغراقی

۶۸ – از ماده ۸۰۳ قانون مدنی که می‌گوید: «بعد از قبض نیز واهب می‌تواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند…» برمی‌آید که تلف عین موهوبه، حق رجوع را از بین می‌برد. این حکم مصداق ……&he

لایک و ارسال این مطلب در فیس بوک
ارسال این مطلب به یک دوست : File engine/modules/imp.send.news/send_news.php not found.
بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

دیدگاه شما
نام شما:
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم):
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
سوال:
دو بعلاوه دو (به عدد)   پاسخ:
اشتراک ایمیل 

شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک دانشنامه و انجمن شده و از بروزسانیها مطلع شوید. لازم به ذکر است ایمیل های ثبت شده به هیچ وجه منتشر نخواهد شد و کاربران میتوانند ایمیل خود را بدون دغدغه و ترس از انتشار ایمیلشان اقدام به اشتراک نمایند

بپرسيد،مشاوره حقوقي آنلاين - مرجع پاسخگويي به سوالات حقوقي ،کيفري،نيروهاي مسلح ، حقوق کار-پرسشهاي حقوقي