صفحه اصلي > + آزمون های حقوقی / آزمون های کانون وکلا > دفترچه سوالات آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران - سال 1392

دفترچه سوالات آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران - سال 1392


18 دی 1392. نويسنده:

دفترچه سوالات آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران - سال

1392

 

دانلود دفترچه سوالات آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت

 

 

مشاهده كليد سوالات آزمون پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت - آذر 92

 

 

 

 

 

 

 

كليد سوالات آزمون پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت - آذر 92

دفترچه A - كد 301

شماره سوالگزینه صحیح شماره سوالگزینه صحیح شماره سوالگزینه صحیح شماره سوالگزینه صحیح
1 1   31 2   61 1   91 3
2 3   32 3   62 1   92 2
3 2   33 1   63 2   93 2
4 4   34 4   64 4   94 4
5 1   35 2   65 3   95 4
6 2   36 3   66 4   96 1
7 2   37 1   67 3   97 1
8 3   38 2   68 1   98 2
9 3   39 1   69 4   99 4
10 4   40 4   70 3   100 3
11 1   41 3   71 4   101 3
12 4   42 4   72 1   102 4
13 1   43 2   73 2   103 2
14 2   44 3   74 4   104 3
15 1   45 1   75 2   105 1
16 3   46 1   76 1   106 4
17 4   47 4   77 3   107 3
18 3   48 4   78 4   108 1
19 2   49 1   79 2   109 2
20 2   50 2   80 4   110 4
21 3   51 3   81 3   111 2
22 1   52 4   82 3   112 1
23 2   53 3   83 4   113 2
24 4   54 3   84 1 (با تاثيرمثبت)   114 3
25 4 (با تاثيرمثبت)   55 2   85 1   115 1
26 2   56 1   86 4   116 2
27 1   57 2   87 1   117 3
28 3   58 2   88 4   118 2
29 3   59 2   89 2   119 2
30 4   60 2   90 1   120 3

 


بازگشت